De leden van de commissie:

prof. dr. M.N. (Martin) Walton (voorzitter – externe contacten)
bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen

dr. R. (Richart) Huijzer (secretaris – budget)
waarnemend hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat, Radboudumc Nijmegen

drs. F.M. (Freda) Dröes (lid)
namens het bestuur van de VGVZ lid van de commissie

dr. J.W.G. (Sjaak) Körver (lid – ontwikkelen van cursussen, kennisbank)
universitair docent praktische theologie, Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg

dr. A. (André) Mulder (lid – fonds en award wetenschappelijk onderzoek)
lector theologie en levensbeschouwing, Hogeschool Windesheim Zwolle

dr. C. (Carmen) Schuhmann (lid)
universitair docent praktische humanistiek, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

dr. W. (Wim) Smeets (lid – jaarlijks onderzoeksforum, onderzoekspublicaties)
hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat, Radboudumc Nijmegen