Leden van de commissie wetenschap per 1 mei 2023:
prof. dr. J.K. (Hanneke) Muthert (voorzitter), Adjunct hoogleraar Godsdienstpsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

drs Christien den Draak (secretaris)

prof. dr. H. (Hans) Alma hoogleraar Geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving, Vrije Universiteit, Amsterdam

dr N.P.M (Nienke) Fortuin, Universitair docent Empirische en praktische religiewetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen

dr A. I (Anke) Liefbroer, Universitair hoofddocent Tilburg School of Catholic Theology

dr. E. (Erik) Olsman, Universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen

dr. C. (Carmen) Schuhmann, Universitair docent praktische humanistiek, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

De Commissie Wetenschap is te bereiken via de secretaris, commissiewetenschap@vgvz.nl