De leden van de commissie wetenschap per 1 mei 2021:

dr. J.K. (Hanneke) Muthert (voorzitter – externe contacten)
Adjunct hoogleraar Godsdienstpsychologie, Rijksuniversiteit Groningen

dr. R. (Richart) Huijzer (secretaris – budget)
Waarnemend hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat en ethicus, Radboudumc Nijmegen

drs.  G.F. (Erik) Willemsen (lid)
Namens het bestuur van de VGVZ lid van de commissie

dr.  A. (Archie) de Ceunink van Capelle (lid – kennisbank)
Oprichter en eigenaar van Bureau Zinwijs Nijmegen

dr. E. (Erik) Olsman, (lid)
Universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging, Protestantse Theologische Universiteit, Groningen

prof. dr. H. (Hans) Alma (lid) hoogleraar Geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving, Vrije Universiteit, Amsterdam

dr. C. (Carmen) Schuhmann (lid)
Universitair docent praktische humanistiek, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

dr. W. (Wim) Smeets (lid – jaarlijks onderzoeksforum, onderzoekspublicaties)
Hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat, Radboudumc Nijmegen