Subtitel onderzoek Een longitudinaal kwalitatief onderzoek (Hope in palliative care. A longitudinal qualitative study)
Naam onderzoeker Erik Olsman
Naam instelling Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Afdeling Huisartsgeneeskunde, sectie Medische Ethiek
Werkgever Academic Medical Research, Academisch Medisch Centrum
Projectpartners IKNL
Mailadres erik.olsman@lumc.nl
Begeleiders prof. dr. D.L. Willems (promotor), hoogleraar Medische Ethiek, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, Afdeling Huisartsgeneeskunde, sectie Medische Ethiek; prof. dr. C.J.W. Leget (promotor), hoogleraar Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek, Afdeling Zorgethiek
Context onderzoek Promotieonderzoek; Financiering: ZonMw
Korte omschrijving

Doel: inzicht geven in hoop in palliatieve zorg en zorgverleners klinische en morele handvatten bieden.

Onderzoeksvragen: Wat zijn de perspectieven van zorgverleners op hoop in palliatieve zorg? Hoe kunnen hoop, hopeloosheid en wanhoop door de tijd heen begrepen worden, zoals ervaren door palliatieve patiënten? Hoe kunnen zorgverleners hoop, hopeloosheid en wanhoop ter sprake brengen tijdens gesprekken met palliatieve patiënten? Waaruit bestaat een ethiek van hoop?

Methode: literatuur review en longitudinaal, kwalitatief onderzoek.

Resultaten: zie publicaties.

Type onderzoek Literatuur review en kwalitatief onderzoek
Discipline Medische ethiek – spirituele zorg
Trefwoorden Hoop, palliatieve zorg, hospice, terminale fase, kwalitatief onderzoek
Website n.v.t.
Publicaties http://dare.uva.nl/search?metis.record.id=477883
Lopend of afgerond onderzoek Afgerond 2015
Datum indiening of aanpassing 27 maart 2017
Contactpersoon Erik Olsman
Betrokkenheid VGVZ  n.v.t.