Titel onderzoek Gezien en gehoord. Het maatschappelijk rendement van project Motto: aandacht voor zingeving en levensvragen bij ouderen
Korte omschrijving Gezien en gehoord. Het maatschappelijk rendement van project Motto: aandacht voor zingeving en levensvragen bij ouderen (Rotterdam, 2013). Een van de conclusies van het rapport luidt als volgt: “Motto wil met de hulp van toegeruste vrijwilligers geestelijke ondersteuning bieden aan ouderen die door eenzaamheid, tegenslagen of andere moeilijkheden behoefte hebben aan een klankbord. De vrijwilligersorganisatie, onderdeel van de stichting KSA/GCW, is actief in drie gebieden in Rotterdam: Alexander, IJsselmonde en (sinds begin 2013) Hillegersberg-Schiebroek. Motto biedt actieve ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Kenmerkend is daarbij dat de cliënten niets moeten. De benadering is om aanwezig te zijn voor de ander, te luisteren en aandacht te schenken. Motto slaagt in deze opzet: uit de contactrapportages en de interviews met cliënten, vrijwilligers en coördinatoren blijkt dat verreweg de meeste ouderen het bezoek van Motto-vrijwilligers doorgaans zeer op prijs stellen en als betekenisvol ervaren. De Motto-vrijwilligers beschouwen zichzelf als een vertrouwenspersoon voor de cliënt. Verder vinden de vrijwilligers, maar ook andere zorgverleners, dat Motto onderscheidend is van andere hulpverlenende instanties. Het contact is namelijk langduriger, regelmatiger, diepgaander op de aspecten van zingeving en levensvragen, en positiever van toon. De inzet voor Motto levert de vrijwilligers zelf ook het nodige op. Hun bezoek ‘doet ertoe’ voor de ouderen die bezocht worden: de vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van de ouderen en voelen zich daar nuttig door. Voor veel vrijwilligers van Motto zijn zingevings- en levensvragen bovendien een belangrijk onderwerp in hun persoonlijke leven. Ze kunnen tijdens hun vrijwilligerswerk daar extra aandacht aan geven. Het bezoekwerk draagt daardoor ook bij aan hun eigen zingeving.” (p. 41).
Publicatie Voor het volledige rapport klik hier