Titel onderzoek Gedeelde ruimte. De ontvankelijkheid van zorgverleners in patiëntencontacten
Naam onderzoeker Beate Giebner
Naam instelling UvA, AMC
Werkgever AMC
Projectpartners Universiteit voor Humanistiek
Mailadres  b.j.giebner@amc.nl
Begeleiders Prof. dr. D. Willems (UvA)en prof. dr. L. ten Kate (UvH)
Context onderzoek promotieonderzoek
Korte omschrijving Zorgverleners zijn gericht op het welzijn van patiënten. Zij werken daarbij evidence based en zijn persoonlijk betrokken. Maar wat gebeurt er tijdens de patiëntencontacten eigenlijk met henzelf? Wat maakt dat zij zich vaak op een bevlogen manier kunnen inzetten voor anderen? In dit onderzoek wordt belicht wat zorgverleners menen zelf te krijgen in deze contacten. Hoe – en waarvoor – zijn zij ontvankelijk? Dit wordt in verband gebracht met ervaringen als bewogen worden en in beweging komen, betrokken zijn en geraakt worden, leren en waarde-ervaringen krijgen. De auteur laat zien dat zorgverleners en zorgontvangers zich tijdens de contacten in een ‘gedeelde ruimte’ (kunnen) bevinden. Deze ruimte levert zorgverleners kennis, inspiratie en de ervaring van zin op. Dit blijkt uit de diepte-interviews met artsen en verpleegkundigen. De bevindingen in dit kwalitatief onderzoek zijn gerelateerd aan Peter Sloterdijks filosofische beschouwingen over tussenmenselijke contacten als gedeelde ruimtes (‘sferen’) en de uitdaging het leven als ‘oefening’ te leven. Het empirische materiaal wordt in verbinding gebracht met standaarden, medische en verpleegkundige literatuur, wetenschappelijk onderzoek, beschouwingen van o.a. Arendt, Nussbaum, Tronto, Gadamer, Taylor.
Type onderzoek Kwalitatief onderzoek
Discipline Geneeskunde, medische ethiek
Trefwoorden Ontvankelijkheid, contact, ervaringskennis, waarden, zin.
Website https://pure.uva.nl/ws/files/2656929/165143_Giebner_Proefschrift_compleet.pdf
Publicaties

Giebner, B. (2016). Gedeelde ruimte. De ontvankelijkheid van zorgverleners in patiëntencontacten. Psyche & Geloof, 27(1), 2-10.

Giebner, B. (2016). Waarde-ervaringen van zorgverleners in patiëntencontacten. Waardenwerk, (66/67), 116vv.

Lopend of afgerond onderzoek Afgerond in 2015
Datum indiening of aanpassing 25 september 2015
Contactpersoon Beate Giebner
Betrokkenheid VGVZ n.v.t.