Laden Evenementen

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben beiden de – gezamenlijke – taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en (persoonlijke) historische context te plaatsen. Hiermee willen we de ontmoeting
tussen de hulpverlener (begeleider, geestelijk verzorger,therapeut) met de cliënt beter laten verlopen. Hoe brengen we de twee werelden, de wereld van geestelijk verzorgers en van gedragswetenschappers, nog beter samen?

Klik hier voor meer informatie over het symposium of hier om je aan te melden.

Deel dit nieuwsbericht