Doelstellingen en activiteiten

Geestelijke verzorging kan zich als beroep en als discipline enkel duurzaam verder ontwikkelen, als wetenschapsbeoefening een centraal bestanddeel wordt. De Commissie Wetenschap stelt zich vier doelen:

 1. Informeren over en coördineren van onderzoek
 2. Stimuleren, verdiepen en verbreden van onderzoek
 3. Initiëren en adviseren inzake financiering van onderzoek
 4. Adviseren over het beleid van de beroepsvereniging.

Lees hier meer over de Doelen en Taken van de Commissie Wetenschap.

Deze doelstellingen krijgen vorm in de volgende activiteiten:

 1. Advies aan het VGVZ-bestuur over de Research Award
 2. Advies aan het VGVZ-bestuur over aanvragen voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
 3. Bijeenkomsten voor onderzoekers (o.a. promovendi) op het gebied van geestelijke verzorging
 4. Conferenties op het raakvlak tussen geestelijke verzorging en onderzoek
 5. Inrichten en actualiseren van de kennisbank van de VGVZ-website
 6. Expertmeetings over relevante thema’s die spelen binnen het beroep en de beroepsgroep
 7. Advisering inzake beleidsstukken en notities van verwante organisaties en beroepsgroepen die raken aan geestelijke verzorging
 8. Advisering inzake onderzoek dat door de VGVZ wordt ondersteund.