Titel onderzoek

De betekenis van pijn en aandacht. Op zoek naar een fenomenologisch model van chronische pijn

(On the meaning of Pain and Attention. Towards a phenomenological model of chronic pain.)

Naam onderzoeker Hielke Bosma
Naam instelling Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam
Werkgever Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam
Projectpartners Universiteit voor Humanistiek te Utrecht
Mailadres h.bosma@reade.nl
Begeleiders
Context onderzoek Personal Education Research
Korte omschrijving De betekenis die over het algemeen aan pijn wordt gegeven, is dat pijn een alarmfunctie heeft. Bij chronische pijn is er echter vaak geen medische oorzaak te vinden en is er geen noodzaak voor alarm. Dit doet vermoeden dat pijn nog een andere betekenis zou kunnen hebben. Dit onderzoek probeert deze andere betekenis op het spoor te komen. Via een Husserliaanse fenomenologische onderzoeksmethode (o.a. het tussen haakjes plaatsen van de huidige opvatting over pijn), wordt er dieper ingegaan op de betekenis van pijn als aandachtstrekker. Als pijn bedoeld is om aandacht te trekken, welke aandacht is er dan nodig en wat doet deze aandacht. Om deze vraag te onderzoeken plaatsen we de gangbare betekenis van aandacht (informatieverwerking), ook even tussen haakjes en onderzoeken we drie fenomenologische verschijningsvormen van aandacht: alerte aandacht, open aandacht en nieuwsgierige aandacht. Met de inzichten, verkregen uit dit onderzoek, is een nieuw tentatief model van chronische pijn geconstrueerd en lijkt pijn (en aandacht) een belangrijke rol te spelen in genezingsprocessen. Dit nieuwe model kan leiden tot een nieuwe houding tegenover pijn, ze impliceert nieuwe behandelingsmogelijkheden voor chronische pijn en legt een aantal nieuwe onderzoeksrichtingen bloot.
Type onderzoek Exploratief narratief review, fenomenologie
Discipline Humanistiek
Trefwoorden Chronische pijn, aandacht, betekenis, herstel, genezing, veiligheid
Website https://www.researchgate.net/project/Pain-and-Attention
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Verwachte afronding in 2018
Datum indiening of aanpassing 7 juni 2017
Contactpersoon Hielke Bosma
Betrokkenheid VGVZ Nee