Titel onderzoek Case Studies Project Geestelijke Verzorging bij justitie
Naam onderzoeker Reijer J. de Vries
Naam instelling Protestantse Theologische Universiteit
Werkgever idem
Projectpartners Tilburg School of Theology
Mailadres rjdevries@pthu.nl
Begeleiders prof. dr. M.N. Walton, Protestantse Theologische Universiteit; dr. J.W.G. Körver, Tilburg School of Catholic Theology
Context onderzoek Onderzoekprogramma
Korte omschrijving

Wat doen geestelijk verzorgers bij justitie feitelijk en welk effect of welke resultaten hebben hun interventies? Het doel van dit onderzoeksproject is:

a. Beschrijving van interventies van geestelijke verzorging en hun effecten in relatie tot existentieel welzijn, welbevinden en menselijke waardigheid, en met het  oog op context gerelateerde vragen binnen het werkveld van justitie.

b. Beschrijving van de interactie van geestelijke verzorging met andere bij de specifieke gedetineerde betrokken medewerkers, van de interactie met de omringende organisatie en de effecten hiervan op de bejegening van cliënten.

c. Selectie van good practices van geestelijke verzorging (representatieve casus met het oog op de doelgroep – paradigmatische casus met het oog op de werkwijze van GV – ongewone casus die door het afwijkend karakter een bijzonder licht werpt op doelgroep of werkwijze – kritische casus die een test vormt voor de gebruikelijke werkwijze of taakopvatting).

d. Creëren van leergemeenschappen (onderzoeksgroepen) waarin geestelijk verzorgers samenwerken met onderzoekers en samen de empirische en theoretische basis van het vak geestelijke verzorging verbreden en versterken.

Type onderzoek Kwalitatief participatief onderzoek, case studies
Discipline Praktische theologie
Trefwoorden Geestelijke verzorging, interventies, good practices
Website https://www.pthu.nl/Over_PThU/Organisatie/Medewerkers/m.walton/case-studies-project/
Publicaties
Lopend of afgerond onderzoek Lopend. Verwachte afronding in 2020
Datum indiening of aanpassing 4 juli 2017
Contactpersoon Reijer J. de Vries
Betrokkenheid VGVZ VGVZ is stakeholder van het project