WIE WINT DIT JAAR DE VGVZ RESEARCH AWARD 2024?

De VGVZ verleent sinds 2014 jaarlijks een zogenaamde Award aan een onderzoeker die een bijzondere wetenschappelijke of vakinhoudelijke prestatie heeft geleverd op het vakgebied van de geestelijke verzorging in Nederland. Doel is de aanmoediging van wetenschappelijke en vakinhoudelijke prestaties die het beroep ten goede komen. Aan de Award is een geldbedrag verbonden van € 1000, vrij te besteden aan eigen onderzoek.

De Award wordt uitgereikt op de jaarlijkse ledenvergadering van de VGVZ op 24 juni.

Criterium

Het moet gaan om een innoverende activiteit of publicatie, die de wetenschappelijke en/of vakinhoudelijke positionering van de beroepsgroep versterkt.

Procedure

  1. Voordrachten voor de Award worden gericht aan de secretaris van de Commissie Wetenschap van de VGVZ: christien den Draak.
  2. Voordrachten dienen vóór 10 mei te worden aangeleverd. Voordrachten die later binnenkomen dingen mee in het volgende jaar.
  3. Het is zowel mogelijk uzelf voor te dragen als een ander.
  4. De Commissie Wetenschap maakt een keuze een doet een voordracht aan het bestuur van de VGVZ.
  5. Het bestuur ontvangt het advies. Dit advies zal steeds voorzien zijn van een toelichting in termen van het bovenstaande criterium. Het bestuur bepaalt of de toekenning van de Award wordt gehonoreerd, maar overlegt bij een voorgenomen afwijking van het advies met de commissie om te bezien of er alsnog overeenstemming over de toekenning kan worden verkregen.
  6. Na het definitieve besluit stelt het bestuur de Commissie Wetenschap op de hoogte van het besluit en de motivatie, waarna zij ook de winnaar van de Award informeert en uitnodigt voor de uitreiking op het VGVZ-symposium.
  7. Toekenning van de Award aan zittende leden van de Commissie Wetenschap is niet mogelijk.

Aanmeldingsformulier