1. Van de redactie

2. Religiedebat is hard nodig, maar wel op basis van vrijheid van godsdienst

3. Geestelijke verzorging als investering in het publieke domein

4. Poëzie

5. Humane zorg, organisatie-ethiek en de rol van de geestelijk verzorger

6. If Jesus Ran Your Hospital

7. 1 + 1 = 3

8. Is er meer…?

9. Be good and tell it (Column)

10. Liever naar een geïnstitutionaliseerd vertrouwen

11. Mindfulness: een frisse duik in het niet-weten

12. Compassie is hot

13. Boeken