Doel

Geestelijk verzorgers werkzaam in de eerste lijn zijn verenigd in dit werkveld. De eerste lijn bestaat, simpel gezegd, uit geestelijk verzorgers met een eigen praktijk: zij werken buiten de muren van grote instellingen (extramuraal) en in de lokale omgeving met individuen en lokale organisaties. Eerstelijns geestelijk verzorgers richten zich bijvoorbeeld op mensen die thuis wonen of op de organisaties die mensen thuis begeleiden. Dit kan zijn in de zorg, samenwerking met huisartsen en thuis- en mantelzorg, met vrijwilligers of andere doelgroepen in de regio/gemeente/wijk/buurt. Het gaat om een relatief nieuw werkveld, waarin onderling contact en het delen van kennis en kunde belangrijk zijn voor verdere professionalisering.
In onze meerjarenvisie en beleidsplan hebben we omschreven waar we ons de komende 3 jaar voor inzetten. Meerjarenvisie en beleidsplan

Save the date:

1 november 2019
Kenniscafé Werkveld Eerste Lijn
13.30 – 17.00 uur met aansluitend borrel

Starterschecklist

Om startende geestelijk verzorgers in de eerste lijn op weg te helpen is er een Starterschecklist gemaakt. Hierin zijn aandachtspunten opgenomen waaraan je moet denken wil je deze stap gaan maken. Natuurlijk is het document ook handig voor geestelijk verzorgers die al langer in de eerste lijn aan het werk zijn.

Zoek een geestelijk verzorger

Klik hier voor een landelijk overzicht van geestelijk verzorgers in de eerste lijn.

Meld je hier aan om op de kaart te komen. Let op! SKGV-lidmaatschap is vereist.

Voor aanpassingen en / of vragen kun je mailen naar gvkaart@vgvz.nl

Indicatiedocumenten

Leden werkveldraad

Voorzitter: Maurice van der Put (2014)
Communicatie extern

Secretaris: Liesbeth ter Elst (2015)
Communicatie intern
E-mail: werkveldeerstelijn@vgvz.nl

Charlotte Molenaar (2016)
Algemeen lid

Lutske Harmsma (2019) Kwaliteitsborging eerstelijns geestelijk verzorger

Karin Seijdell (2019)
Beroepsprofilering & Zichtbaarheid

Vacant: algemeen lid

Zet jij je graag in voor de beroepsgroep van eerstelijns geestelijk verzorgers?
Neem dan contact met ons op over projectmatige of structurele bijdrage.

We zoeken ook nog regio-aanspreekpunten!

Regioaanspreekpunten

Er zijn regio’s / netwerken gevormd met het doel om uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van initiatieven. Er is accreditatie voor bijeenkomsten te regelen bij het SKGV. Het aanspreekpunt is binnen zijn/haar regio beschikbaar voor vragen over het eerstelijnswerk, hij/zij roept twee keer per jaar (in april en oktober) alle gv-ers in de regio bij elkaar voor kennismaking en uitwisseling van ervaringen. De samenwerking tussen en met gv-ers en eventueel andere partijen moeten gv-ers zelf regelen. Aan de werkveldraad kan ondersteuning en input worden gevraagd voor de bijeenkomsten.

Handige documenten en links