Doel

Geestelijk verzorgers werkzaam in de eerste lijn zijn verenigd in dit werkveld. De eerste lijn bestaat simpel gezegd uit geestelijk verzorgers met een eigen praktijk, zij werken buiten de muren van grote instellingen (extramuraal) en in de lokale omgeving met individuen en lokale organisaties. Eerstelijns geestelijk verzorgers richten zich bijvoorbeeld op mensen die thuis wonen of op de organisaties die mensen thuis begeleiden. Dit kan zijn in de zorg, samenwerking met huisartsen en thuis- en mantelzorg, met vrijwilligers of andere doelgroepen in de regio/gemeente/wijk/buurt. Het gaat om een relatief nieuw werkveld, waarin onderling contact en het delen van kennis en kunde belangrijk zijn voor verdere professionalisering.
In onze meerjarenvisie en beleidsplan hebben we omschreven waar we ons de komende 3 jaar voor inzetten. Meerjarenvisie en beleidsplan

Zoek een geestelijk verzorger

Klik hier voor een landelijk overzicht van geestelijk verzorgers in de eerste lijn.

Leden werkveldraad

Voorzitter: Charlotte Molenaar
E-mail: csa.molenaar@gmail.com
Externe communicatie en zichtbaarheid – Taskforce

Secretaris: Liesbeth ter Elst
Communicatie intern en Financiering – Taskforce
E-mail: info@aandachtvoorieder.nl

Maurice van der Put
Beroepsprofilering GV in de eerste lijn – Case Studies onderzoek
E-mail: maurice@depastoralepartner.nl

Martin Ruiter
Zichtbaarheid eerstelijn geestelijke verzorging – Zorgkaart en Materialenbank
E-mail: martin.m.ruiter@gmail.com

Heb jij vrije tijd over en zet je je graag in voor de beroepsgroep van eerstelijns geestelijk verzorgers? Neem contact met ons op over projectmatige of structurele bijdrage

Regioaanspreekpunten

Er zijn regio’s / netwerken gevormd met het doel om uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van initiatieven. De regio’s bepalen zelf hoe vaak ze bij elkaar komen. Er is accreditatie voor bijeenkomsten te regelen bij het SKGV. Aan de werkveldraad kan ondersteuning en input worden gevraagd voor de bijeenkomsten.

Nieuws

Taskforce – Financiering

Structurele financiële inbedding van geestelijke verzorging in de eerste lijn is nog niet goed geregeld, maar de Taskforce Geestelijke verzorging zorg buiten de instellingen werkt met een groep van 20 geestelijk verzorgers en externe partners aan een oplossing hiervoor. Dit gebeurt in drie werkgroepen: Financiering, Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.

Zelf bezig om ergens binnen te komen en financiering te regelen? Neem contact op en deel je zoektocht. We kunnen reeds aanwezige informatie met je delen.

Studiedagen:

4 juli 2017, Kenniscafé van het werkveld Eerste lijn.

Tweejaarlijks symposium (in voorjaar 2018 en voorjaar 2019)

 

Publicaties