Redactieadres TGV

Redactie TGV t.a.v. drs. E. Bras
p/a VUmc, Amsterdam
mail: TGV@vumc.nl

Redactie:

 • Hoofdredacteur: dr. Sjaak Körver
 • Eindredacteur: dr. Sjaak Körver
 • Redactiesecretaris: drs. Eric Bras
 • Ir. Emma Schotveld MA
 • drs. Hans Hamers
 • drs. Gerline de Jong
 • Dr. Hannah Nováková
 • Netty van Haarlem MA (beeldredactie)

Redactieraad van TGV

 • Dr. T. Tromp
 • Hans Scheper
 • Lydia Vroegindeweij

Organisatie

Het Tijdschrift Geestelijke Verzorging is een uitgave van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (hierna te noemen VGVZ). Het heeft een door het bestuur benoemde onafhankelijke redactie. De redactie kiest uit haar midden een kernedactie, die de functies vervullen van hoofdredacteur, redactiesecretaris en eindredacteur.  Daarnaast bestaat er een redactieraad. Het redactiestatuut (hier) regelt de verhouding tussen de uitgever (de VGVZ) en de redactie, en de interne verhoudingen in de redactie.

Doel en activiteiten

Het Tijdschrift Geestelijke Verzorging is een vakblad, gericht op geestelijk verzorgers en anderen die geïnteresseerd zijn in geestelijke verzorging. Het verschijnt viermaal per jaar. In elk nummer van TGV is aandacht voor theoretische reflectie, inspirerende praktijken en prikkelend debat. Artikelen of andere bijdragen kunnen een wetenschappelijk, vakwetenschappelijk of inspirerend karakter hebben, en gericht zijn op het vak geestelijke verzorging, de context waarin het vak beoefend wordt en/of de cliënt en diens situatie.
Klik hier voor de visie van TGV. Hier vindt u  de richtlijnen voor auteurs

Abonnementen

Alle leden van de VGVZ ontvangen het Tijdschrift Geestelijke Verzorging automatisch. Belangstellenden kunnen zich voor 39,50 euro per jaar abonneren. Opgave graag per email of brief bij het secretariaat via info@vgvz.nl .
Een abonnement kan elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, het liefst per email of brief.