Onderzoeksresultaten GV – pilots en case-studies

Onderzoek naar de effecten van zingevingsondersteuning op patiënten en zorgprofessionals

Een proef in huisartsenpraktijken en een pilot in zorginstellingen in de regio Nijmegen.
Zie link op http://www.netwerklevensvragen.nl/Site_LV/docs/pdf/101208%20Eindrapportage%20Zingeving%20PWC.pdf.


Onderzoek naar ondersteuning bij zingevings- en levensvragen aan ouderen. Regio Rotterdam.

Zie link http://www.rotterdam.nl/SoZaWe/Document/SWA/OpVerhaalKomen.pdf


Onderzoek naar zingeving en levensvragen bij ouderen. Regio Rotterdam

Zie link http://www.centrumlevensvragenrotterdam.nl/artikelen/show/presentatie-onderzoek-gezien-en-gehoord/