Missie van de Commissie Wetenschap van de VGVZ

Geestelijke verzorging kan zich als beroep enkel duurzaam verder ontwikkelen indien wetenschapsbeoefening een centraal bestanddeel wordt. De Commissie Wetenschap stelt zich vier doelen:

 1. Informeren over en coördineren van onderzoek
 2. Stimuleren, verdiepen en verbreden van onderzoek
 3. Initiëren en adviseren inzake financiering van onderzoek
 4. Adviseren over het beleid van de beroepsvereniging


Leden van de Commissie Wetenschap

 • prof.dr. M.N. (Martin) Walton (voorzitter).
  Bijzonder hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit.
 • drs. drs. R. (Richart) Huijzer (secretaris).
  Waarnemend Hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat
  Radboudumc Nijmegen, promovendus aan de Protestantse Theologische Universiteit.
  De secretaris is tevens contactpersoon van de commissie Richart.Huijzer@radboudumc.nl
 • dr. J.W.G. (Sjaak) Körver (lid).
  Universitair Docent Tilburg School of Catholic Theology, Department of Practical Theology and Religious Studies.
 • dr. W. (Wim) Smeets (lid).
  Universitair docent Theology and Care Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht, Dep. Filosofie en Religiewetenschap,  Hoofd Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat Radboudumc Nijmegen en pastoraal supervisor.
 • prof.dr. H.A. (Hans) Alma, Hoogleraar Culturele Psychologie en Begeleidingswetenschappen op de UVH met o.a. het aandachtsgebied geestelijke verzorging (lid).
 • drs. F.M. (Freda) Droes, namens het bestuur van de VGVZ lid van de commsisie (lid).

Activiteiten / Agenda

De Commissie Wetenschap organiseert eenmaal per jaar een onderzoeksforum voor (aankomende) promovendi. Telkens krijgen drie promovendi die in verschillende fasen van hun onderzoek zijn, de gelegenheid om een presentatie te houden. De eerste bijeenkomst vond plaats op 2 oktober 2013. Voor het verslag van deze bijeenkomst klik hier.

De Commissie Wetenschap organiseert eenmaal per jaar, al of niet samen met andere organisaties, een expertmeeting rond een inhoudelijk thema. De eerste van deze bijeenkomsten is gehouden op woensdag 2 april 2014.  Deze expertmeeting stond in het teken van een inhoudelijk gesprek met Mark Cobb, geestelijk verzorger uit Engeland die op inspirerende wijze zijn werk in het ziekenhuis combineert met wetenschappelijk publiceren. Zo is hij o.a. mederedacteur van het Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare (samen met Christina Puchalski en Bruce Rumbold) dat in 2012 verscheen.

Fonds wetenschappelijk onderzoek

Het bestuur van de VGVZ moedigt onderzoek op het vakgebied van de geestelijke verzorging aan en stelt daarvoor jaarlijks 2000 euro beschikbaar. Het bestuur vraagt daartoe advies aan de Commissie Wetenschap. Klik hier voor het reglement met de aanvraagprocedure en voor het aanvraagformulier.
Het fonds keerde tot nu toe uit aan:
– (2014)
– (2015)
– (2016)

Award voor research

De VGVZ verleent sinds 2014 jaarlijks een zogenaamde Award aan een onderzoeker die een bijzondere wetenschappelijke of vakinhoudelijke prestatie heeft geleverd op het vakgebied van de geestelijke verzorging in Nederland. Doel is de aanmoediging van wetenschappelijke en vakinhoudelijke prestaties die het beroep ten goede komen. Aan de Award is een geldbedrag verbonden van 1.000 euro, vrij te besteden aan eigen onderzoek. De Award wordt uitgereikt op het jaarlijkse symposium van de VGVZ.
Tot nu toe werd de Award uitgereikt aan:
– (2014)
– (2015)
– (2016)
Je kunt zelf verzoeken om voor de Award in aanmerking te komen of je kunt worden voorgedragen door een ander. Meer weten? Klik hier voor het reglement en voor het aanvraagformulier.

Naast deze algemene informatie over het doel en de activiteiten van de commissie wetenschap wordt nog gewerkt aan opname op de website van:

 • Beleidsplan en jaarverslagen van de Cie wetenschap.
 • Verslagen van door de CW georganiseerde conferenties.
 • Voortgang van specifieke projecten, zoals het nu op te starten case studies project.
 • Jaarlijkse adviezen voor de Award en voor een bijdrage uit het Fonds wetenschappelijk onderzoek van de VGVZ.
 • Adviezen/feedback bij rapporten en richtlijnen.