De VGVZ onderhoudt contacten met (organisaties van) collega geestelijk verzorgers via de ENHCC, de European Network of Health Care Chaplaincy,www.enhcc.eu.
Zie voor een beeld van de ENHCC.
Bij de conferentie in Salzburg (juni 2014) is een statement gemaakt over het belang van onderzoek voor de geestelijke verzorging.

www.pastoralezorg.be
is een Vlaamse interactieve website over pastorale zorg, in de eerste plaats binnen zorg- en welzijnsvoorzieningen.

www.healthcarechaplaincy.org
is een Amerikaanse site voor geestelijk verzorgers, met veel aandacht voor studie en onderzoek.

www.smhs.gwu.edu/gwish/global-network
is een site uitgaande van de George Washington Universiteit in de VS.