Laden Evenementen

Op 29 januari jl. vond de presentatie van het Europees Onderzoek PROM Geestelijke Verzorging plaats dat geïnitieerd is door het European Research Institute for Chaplains in HealthCare (ERICH – www.chaplaincyresearch.eu )
Deze bijeenkomst heeft veel enthousiasme gewekt. Voor degenen die aanwezig waren: de SKGV heeft de bijeenkomst 1 punt voor de accreditatie toegekend!

Op 2 mei 2018, van 13.00 tot 17.00 uur vindt een tweede bijeenkomst plaats in aanwezigheid van prof. dr Anne Vandenhoeck en drs. Eva Buelens, respectievelijk directeur en administratief coördinator van ERICH.

Dit is een werkconferentie met als doel het beantwoorden van concrete vragen over het onderzoek en wat participatie concreet inhoudt. Tevens wordt tijdens deze werkconferentie het study-design voor Nederland ontworpen voor de verschillende werkvelden.
Tot nu toe hebben collega’s uit de werkvelden psychiatrie, ziekenhuizen, eerste lijn en verpleeg- en verzorgingshuizen grote interesse getoond.

In bijlage de uitnodiging. Registratie voor de werkconferentie is mogelijk middels het digitale formulier.
De kosten (10 euro) dekken de consumpties en de zaalhuur.
Wederom wordt accreditatie bij de SKGV aangevraagd voor deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

Freda Dröes, Elsbeth Littooy en Simon Evers