Laden Evenementen

Voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers

17 april 2018 Bergkerk Amersfoort (10.00 -16.00 uur)
Studie – en trainingsdag over het boek ‘Zin in de ouderdom’ van Jan van Baardwijk en René Rosmolen.
• Inleiding in het nieuwe ouder worden
• Kernthema’s over zingeving in de ouderdom
• Ouderdom in kunst en filosofie
• Werkvormen voor kringwerk
• Accreditaties PKN – SKGV

Voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers.
Kosten: € 100,- incl. lunch en boek. Opgave: Bergkerk (033 461 7917/ pgabergkerk@gmail.com)- René Rosmolen (r.rosmolen@casema.nl),