Laden Evenementen

studiedag van St. Contextueel Pastoraat op woensdag 14 november a.s. in de Bergkerk te Amersfoort.

Deze studiedag heeft als thema “Zelfbeschikking, doodgewoon?” met als sprekers o.a. Dr. Pauline Kouwenhoven, huisarts, Kennis en opvattingen over beslissingen rond het levenseinde en Dr. Kees Bregman, predikant en opleider, Autonomie in relationeel ethisch perspectief.

Meer gegevens: www. contextueelpastoraat.nl

E-mail: info@contextueelpastoraat.nl

Klik hier voor de brochure.