Laden Evenementen

Op 4 september 2017 organiseert de Dienst Geestelijke Verzorging van het ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland (Rotterdam/Schiedam) in samenwerking met de Commissie Wetenschap van de VGVZ een expertmeeting over registratie door geestelijk verzorgers. Deze was eerder aangekondigd voor 7 april, maar moest worden uitgesteld.

De aanleiding is de overstap naar nieuwe software voor het elektronisch patiëntdossier in het ziekenhuis (HiX van ChipSoft). Het doel van de bijeenkomst is om te bespreken of een standaardmodule voor geestelijk verzorgers wenselijk en haalbaar is en op welke (wetenschappelijke) gronden je dat zou doen. Deze eerste bijeenkomst is een inventarisering van mogelijkheden en grenzen, kennis en ervaring. Zie ook het artikel in TGV van december, “Registreer of verdwijn?!”
De expertmeeting is bedoeld voor collega’s uit het werkveld ziekenhuis. Kennis of ervaring met HiX is niet vereist, wel interesse of expertise in de vraag naar elektronische screening en registratie, m.n. als het gaat om diagnostiek en rapportage van interventies en resultaat.

De bijeenkomst op 4 september vindt plaats van 9.30-12.30 uur in het gebouw van de TST in Utrecht, Nieuwegracht 61, zaal 209, 2e verdieping. Namens de Commissie Wetenschap zijn dr. Wim Smeets en dr. Sjaak Körver bij de organisatie betrokken. Het maximum aantal deelnemers is 20.

Opgave graag uiterlijk 29 augustus a.s. bij Annemieke Kelder a.kelder@franciscus.nl