Nazorg

 

Herdenkingsbijeenkomsten

Herdenking van corona gestorvenen door de geestelijke verzorging van het Zuyderland ziekenhuis. Met name de laatste 6 minuten zijn interessant.

Herdenking van de verpleeghuis Blije Borgh van gestorven bewoners.

Coronawandeling bij Severinus, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, voor bewoners en medewerkers. Mail Karin Seijdell voor het draaiboek.

Reflectie op de coronaperiode

Boek: ‘Verbonden op afstand’

Het boek is een bundeling van helende verhalen geschreven door geestelijk verzorgers Anja Bruikers-Koel, werkzaam bij zorgorganisatie De Blije Borgh en Marijke Verzendaal, werkzaam bij Breede Vliet.
Zij schrijven hoe zij het werk als geestelijk verzorger in een verpleeghuis ten tijde van de coronacrisis opnieuw moesten uitvinden. Het zijn de verhalen over mensen zoals jij en ik, die met elkaar wonen, werken, leven en ook sterven. Wanneer het coronavirus alle deuren dicht lijkt te gooien, zien zij toch hoop, liefde, troost en nabijheid op de moeilijke weg die ze gaan. De letterlijke afstand die in stand gehouden moest worden, probeerden zij met vallen en opstaan te overbruggen. Ze verbonden (zich met) de mens in verdriet, rouw en eenzaamheid. Al gaandeweg ontdekten zij nieuwe rituelen en gebruiken die, ook op afstand, een heilzame werking hadden.
Het boek is gemaakt als een “omdraaiboek”, in het midden komen de verhalen samen in een gedeelte waarin leerpunten gegeven worden, die inzetbaar zijn in iedere bestaanscrisis.

Je kunt het boek voor € 14,90 aanschaffen bij Uitgeverij Adveniat of bij de gebruikelijk verkoopsites, onder het ISBN-nummer
978-931617-9-5.

Groeidocument nazorg

Op deze pagina vind je het groeidocument met informatie over nazorg. Heb je materiaal om nazorg te geven aan zorgverleners of patiënten? Etje Verhagen verzamelt deze en bundelt die in het groeidocument. Mail je bijdrage naar info@vgvz.nl.

Download hier het groeidocument nazorg Corona-patiënten en hun naasten.