Nazorg

 

Herdenkingsbijeenkomsten

Herdenking van corona gestorvenen door de geestelijke verzorging van het Zuyderland ziekenhuis. Met name de laatste 6 minuten zijn interessant.

Herdenking van de verpleeghuis Blije Borgh van gestorven bewoners.

Groeidocument nazorg

Op deze pagina vind je het groeidocument met informatie over nazorg. Heb je materiaal om nazorg te geven aan zorgverleners of patiënten? Etje Verhagen verzamelt deze en bundelt die in het groeidocument. Mail je bijdrage naar info@vgvz.nl.

Download hier het groeidocument nazorg Corona-patiënten en hun naasten.