Krijgsmachtpredikanten gezocht!

Bij de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) in de krijgsmacht bestaan momenteel ruim 149 fulltime functies voor geestelijk verzorgers. Sinds 1 januari 2024 behoren 48 daarvan tot de Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging (PGV). Gedurende het seizoen 2024-2025 ontstaan enkele vacatures. Daarom zijn wij op zoek naar predikanten en oud-katholiek priesters die gemotiveerd zijn voor een aanstelling als krijgsmachtpredikant.

Het werk
Als krijgsmachtpredikant werkt u samen met rooms-katholieke, humanistische, joodse, hindoe, islamitische en boeddhistische collega’s. U bent als geestelijk verzorger verbonden aan een militaire eenheid bij een krijgsmachtdeel, aan de veteranenzorg of aan vormingscentrum Beukbergen, en u vergezelt militairen waar ze ook gaan, op oefening of op buitenlandse inzet. Uw werk als krijgsmachtpredikant bestaat uit verschillende facetten, welke omschreven worden met de begrippen Verzorgen, Vormen en Vieren. Onder verzorgen verstaan we het begeleiden en pastoraal bijstaan van Defensiepersoneel (militairen en burgerpersoneel), veteranen en hun gezinnen. Bij vormen denken we aan het geven van lessen op o.a. militaire opleidingen en het verzorgen van conferenties op het DGV vormingscentrum Beukbergen. Waarmee we willen bijdragen aan de ontwikkeling van het morele bewustzijn van de militair. Vieren vindt plaats bij herdenkingen en bezinningskerkdiensten. U biedt daarin ruimte om op verhaal te komen. In dit alles willen we bijdragen aan de humaniteit van de krijgsmacht als geheel geïnspireerd door de Bijbelse boodschap van hoop en vrede. In al deze werkzaamheden werkt u samen met andere zorg en hulpverleners en leidinggevenden. Meer over de dagelijkse praktijk van de Protestantse Geestelijke Verzorging kunt u lezen in ons Jaarschrift (www.dgv.nl/protestants).

Dynamiek
Als predikant bij de krijgsmacht staat u met beide benen in de boeiende en dynamische wereld van Defensie. Waarbij de politieke actualiteit nooit ver weg is. Dit vraagt een operationele mind-set om je in te zetten voor militairen waarheen de politiek hen ook maar stuurt.

Tussen kerk en overheid
de kerkelijke zending als vereiste Het werk van de PGV wordt inhoudelijk gedragen door de kerken. Als krijgsmachtpredikant blijft u kerkelijk ambtsdrager; tegelijk wordt u aangesteld als burgerambtenaar bij het Ministerie van Defensie. Om aangesteld te kunnen worden als protestants geestelijk verzorger bij Defensie is een kerkelijke zending een vereiste. Wanneer u solliciteert dient u zich ervan te hebben vergewist dat u binnen uw kerkgenootschap beroepbaar bent tot krijgsmachtpredikant en daartoe een kerkelijke zending kunt ontvangen. De kerken die als zendende instantie optreden, zijn aangesloten bij het CIO-M. Zie: www.cioweb.nl of het overzicht in ons jaarschrift. Het CIO-M is het interkerkelijke contactorgaan met de overheid inzake de geestelijke verzorging in de krijgsmacht. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd onder verantwoordelijkheid van het CIO-M en de hoofdkrijgsmachtpredikant.

Wat wij van u vragen

 1. een afgeronde opleiding tot predikant of pastor of oud katholiek priester op master-niveau; tenzij de zendende kerk een andere opleidingseis heeft
 2. bij voorkeur beschikken over ruime ervaring in kerkelijk werk en pastorale begeleiding;
 3. beschikken over een stevige pastorale attitude en een heldere spirituele oriëntatie;
 4. beschikken over de volgende competenties: mensgericht, bereid tot leren, communicatief, analytisch, omgevingsgericht, flexibel, samenwerkingsgericht;
 5. een open en oecumenische instelling en in het bijzonder de bereidheid interreligieus en interdisciplinair samen te werken;
 6. het vermogen om met inachtneming van persoonlijke en kerkelijke opvattingen een veilige en betrouwbare gesprekspartner voor iedereen te zijn;
 7. met militairen te worden uitgezonden naar buitenlandse inzetgebieden en naar risicovolle oorlogsgebieden;
 8. op aanwijzing overal in Nederland en waar in het buitenland Nederlandse eenheden permanent aanwezig zijn, geplaatst te worden;
 9. u te blijven ontwikkelen met het oog op registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (www.skgv-register.nl);
 10. een goede mentale en fysieke gezondheid (naast een militair veiligheidsonderzoek maken een medische en een psychologische keuring deel uit van het selectieproces);
 11. een kritische en loyale opstelling t.o.v. de krijgsmacht;
 12. bij indiensttreding het afleggen van de ambtenaren-eed.

Wat wij bieden

 1. uitdagend, aantrekkelijk en afwisselend werk in een dynamische werkomgeving; 2. salariëring volgens de regelgeving van het Ministerie van Defensie.

Sollicitatie
Heeft u interesse, dan kunt u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, richten aan:
Protestantse Geestelijke Verzorging
t.a.v. Hoofdkrijgsmachtpredikant ds. G.J. van der Ende
Postbus 90701
2509 LS Den Haag

Uiteraard kunt u ook per e-mail reageren, en wel door uw sollicitatie met CV te sturen naar ProtestantseGeestelijkeVerzorging@mindef.nl

Uw sollicitatie dient uiterlijk 23 augustus ontvangen te zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn dan is er 2 juli in de morgen tussen 10:00 en 12:00 een mogelijkheid om collega’s te spreken en wat meer over het werk te horen. Dit zal zijn op een centrale locatie rond Soesterberg. Hiervoor dient u zich tevoren op te geven via C.Sloots@mindef.nl

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ds. Corine Sloots, predikant-secretaris van de Protestantse Geestelijke Verzorging, telefoon 06-22874107, e-mail: C.Sloots@mindef.nl of met ds. G.J. van der Ende, hoofdkrijgsmachtpredikant, telefoon 06-20615965, e-mail: GJ.vd.Ende@mindef.nl. Ook is meer informatie te vinden op www.dgv.nl.