De dienst Boeddhistische Geestelijke Verzorging (BGV) is op zoek naar 2

Boeddhistisch Geestelijk Verzorgers

Organisatieonderdeel: Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) ministerie van Defensie

Dienst Boeddhistische Geestelijke Verzorging (BGV)
De dienst BGV is sinds mei 2020 actief binnen de Krijgsmacht en omvat tot nu toe twee landelijk werkende BGV’ers waarvan er één tevens hoofd van dienst is. Als jonge dienst hebben we onszelf de afgelopen jaren voornamelijk gericht op landelijk aanbod voor alle medewerkers. Met ingang van 1-1-2024 heeft de dienst BGV twee VTE’s ter beschikking gekregen in het operationele domein, wat betekent dat er twee BGV’ers direct op de werkvloer aanwezig zullen zijn.

Het werk
De krijgsmacht heeft een breed scala aan werkgebieden voor geestelijk verzorgers zoals een militaire eenheid op een locatie bij een van de krijgsmachtsonderdelen (Landmacht, Marine, Luchtmacht en Marechaussee). Maar ook de verschillende opleidingsplekken, veteranenzorg en het vormingscentrum Beukbergen horen tot de werkgebieden van de geestelijk verzorgers. Je werkt dan ook binnen een team van geestelijk verzorgers uit verschillende denominaties, maar hebt je eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden. Kenmerkend aan het werk van GV bij defensie is dat je gaat, daar waar je militairen ook gaan; op oefening of op buitenlandse inzet.

Je werk als BGV’er bestaat uit het begeleiden en pastoraal bijstaan van personeel (militairen en burgerpersoneel), veteranen en hun gezinnen in persoonlijke ontmoetingen op de werkvloer en zo nodig ook bij mensen thuis. Daarnaast bestaat het werk uit het verzorgen van (meditatie)lessen in groepsverband en het geven van lessen en voorlichting. Als geestelijk verzorger heb je ook een belangrijke rol bij herdenkingen en bij het organiseren en invullen van bezinningsdiensten.
Geestelijk verzorgers hebben een unieke plek binnen de krijgsmacht. Vanuit jouw rol overleg je waar nodig met andere hulpverleners en met leidinggevenden. Zo lever je een bijdrage aan het geestelijk welbevinden van het Defensiepersoneel, van veteranen en van hun gezinnen.

In de toekomst zal de dienst Boeddhistisch Geestelijke Verzorging bestaan uit twee operationeel werkende GV’ers en een landelijk werkende. De landelijk werkende GV’er is verantwoordelijk voor het landelijke en denominatieve aanbod zoals het organiseren van retraites, meditatiecursussen (zoals mindfulness trainingen en compassie trainingen), boeddhistische herdenkingen en thema conferenties, dit alles in nauw overleg met het hoofd van dienst. De landelijk werkende GV’er is ook op afroep beschikbaar voor cliënten die specifiek vragen naar een BGV’er. Operationeel en landelijk werkende BGV’ers werken nauw met elkaar samen en ondersteunen elkaar waar nodig.

Je solliciteert in principe om zowel het landelijke als het operationele werk te kunnen doen. Het is de bedoeling dat deze functies in de toekomst gaan rouleren.

Wat wij zoeken:
Boeddhistische Geestelijke Verzorging is nog volop in ontwikkeling. Als BGV’er bij Defensie draag je vanuit jouw ervaring en expertise bij aan deze ontwikkeling. We zoeken collega’s met een pioniersmentaliteit die actief meewerken aan de profilering en professionalisering van boeddhistische geestelijke verzorging in de Krijgsmacht. We zoeken daarom mensen met de volgende competenties: je bent mensgericht, houdt van aanpakken en van uitdagingen, je bent communicatief en samenwerkingsgericht, je staat stevig met beide voeten op de grond, bent nieuwsgierig en bereid om te blijven leren en ontwikkelen.
Als BGV’er heb je te maken met mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, je bent dan ook bereid om interlevensbeschouwelijk en interdisciplinair samen te werken.

Je beschikt over een afgeronde Master Spiritual Care en/of de postacademische ambtsopleiding voor Boeddhistisch Geestelijke Verzorging aan de VU (dan wel de bereidheid om deze te volgen). Je hebt bij voorkeur werkervaring als geestelijk verzorger.

De verdere specifieke functie eisen zijn vastgelegd in een ambtelijk en een ambtenaarlijk functieprofiel, deze zijn op te vragen bij dhr. Paul van Gogh, boeddhistisch geestelijk verzorger bij Defensie (pa.v.gogh@mindef.nl)

Wat wij bieden:
Defensie is een dynamische organisatie, dit biedt tal van uitdagingen en mogelijkheden om je als mens en als professional verder te ontwikkelen.
De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de regelgeving van het ministerie van Defensie.
Dienstverband: tijdelijke aanstelling voor 2 jaar, hierna volgt in principe een vaste aanstelling. Ben je op het moment van aanstelling ouder dan 50 jaar en drie maanden, dan kom je in aanmerking voor een arbeidscontract van vijf jaar.
Uren per week: voltijds (38 uur)

Sollicitatieprocedure
Geschikte kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Daarna volgt indien nodig een zendingsgesprek met de BZI om de vereiste zending te verkrijgen.
Na deze procedure draagt de BZI haar kandidaat voor bij Defensie. Aldaar zal nog een aanstellingsprocedure moeten worden doorlopen, bestaande uit een psychologisch onderzoek, een fysieke test, een gezondheidsonderzoek en een antecedentenonderzoek ten behoeve van de benodigde Verklaring Geen Bezwaar.

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie (brief en CV) richten aan het hoofd van dienst, Alie Rozendal, en mailen naar het secretariaat van de dienst BGV, mevr. I Zuijderwijk: IM.Zuijderwijk.01@mindef.nl. Je sollicitatie dient uiterlijk 4 februari 2024 ontvangen te zijn.

Het kan zijn dat deze vacature je interesse wekt en tegelijkertijd vragen bij je oproept. Voel je vrij om contact op te nemen met Paul van Gogh, landelijk werkend BGV’er bij Defensie. Hij gaat graag met je in gesprek over zijn werk en over wat het betekent om als BGV’er bij Defensie te werken. Je bent ook van harte uitgenodigd een dagdeel de kazerne in Schaarsbergen te bezoeken om met Paul te spreken over het werk als BGV’er. Voor nadere informatie kunt je mailen of bellen naar:

Email: pa.v.gogh@mindef.nl
Telefoon: 06-13305537