De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover  met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1500 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering.

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn en persoonlijke omstandigheden zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Vanwege de inhoud van de portefeuille, zijn wij op zoek naar een geestelijk verzorger voor deze bestuursfunctie.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met

Een lid voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille van Secretaris / Juridische Zaken

met het volgende profiel:

 • Bestuurlijke ervaring.
 • Beleidsmatig kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen en op basis daarvan keuzes kunnen maken in relatie tot een veranderend maatschappelijk landschap.
 • Bijdragen aan een visie op een optimale samenwerking tussen bestuur en staf in een veranderende tijd.
 • Kennis van geestelijke verzorging en van de beroepsvereniging VGVZ.
 • Netwerkvaardigheden.
 • Verantwoordelijkheid willen dragen voor het functioneren van de vereniging.
 • Kennis en ervaring in werkgeversrol.
 • In teamverband kunnen werken.
 • Het bestuur vergadert 6 x per jaar, is aanwezig op de ALV en houdt een keer per jaar een heidag.
 • Ongeveer 16 uur per maand tijd beschikbaar hebben voor vergaderingen van het bestuur en voor activiteiten verband houdend met de eigen portefeuille.
 • U maakt ook deel uit van het DB. Voorafgaande aan een vergadering is er een agenda vergadering van het DB ( online ) met enkele stafleden.

Van de secretaris verwachten wij daarnaast het volgende:

 • Kennis van ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en van voor de geestelijke verzorging relevante terreinen in het bijzonder.
 • Sensitiviteit voor wat er leeft binnen de verschillende werkvelden, sectoren en commissies van de VGVZ.
 • Zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • In staat om statutaire procedures te bewaken.
 • Het bestuur beschikt over een management-assistente voor notulering, archivering etc.

Op het gebied van juridische zaken verwachten wij daarnaast het volgende:

 • Ondersteuning van de staf bij vragen van leden op juridisch gebied.
 • Kennis van of in staat zijn om informatie te vinden over juridische zaken op de volgende gebieden : (beroeps)verenigingen, zorgwereld, de overheid en de ZZP wereld.

Wat biedt de VGVZ?

 • De mogelijkheid om de koers van de VGVZ te bepalen en mee vorm te geven.
 • Ondersteuning door het ambtelijk secretariaat.
 • Goede samenwerking met en ondersteuning door het stafbureau in de informatievoorziening en uitvoering van taken.
 • Beleidsmatig interessante en afwisselende omgeving.
 • In veel CAO’s is geregeld dat bestuurswerk voor een beroepsvereniging binnen een bepaalde mate in werktijd mag.
 • Onkostenvergoeding.
 • Registratiepunten voor het beroepsregister SKGV.

De procedure

Ben je enthousiast, wil je meer informatie of weet je iemand die geschikt zou zijn?
Neem dan contact op met Hans Schepers (penningmeester@vgvz.nl, 06 28068071), lid van de benoemingsadviescommissie.

Reacties kunnen tot uiterlijk zondag 2 april worden gestuurd naar de secretaris van de benoemingsadviescommissie Esli Jongen (levensvragen.jongen@gmail.com)

De gesprekken zullen plaatsvinden op 14 en 20 april in Amersfoort.