De VGVZ is een dynamische vereniging van geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging bieden vanuit diverse levensbeschouwelijke achtergronden in verschillende werkvelden. In de huidige tijd groeit de maatschappelijke aandacht voor zingeving en wordt het belang van professionele geestelijke verzorging meer en meer erkend. Dat vraagt van de beroepsgroep een heldere visie en een vrijmoedige verwoording van haar bijdrage aan deze maatschappelijke ontwikkelingen. De beroepsvereniging ondersteunt haar leden daarbij en voert het gesprek hierover  met relevante partijen.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit betrokken en daadkrachtige leden en wordt ondersteund door een professioneel stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ruim 1500 leden en is financieel gezond. Er is sprake van groei en transitie naar verdere professionalisering.

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn en persoonlijke omstandigheden zijn we op zoek naar meerdere bestuurders. Vanwege de inhoud van de portefeuille, zijn wij op zoek naar een geestelijk verzorger voor deze bestuursfunctie.

De benoemingsadviescommissie komt graag in contact met

Een lid voor het bestuur van de VGVZ
voor de portefeuille Wetenschap, Beroepsstandaard en Innovatie

met het volgende profiel:

 • Bestuurlijke ervaring.
 • Beleidsmatig kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen en op basis daarvan keuzes kunnen maken in relatie tot een veranderend maatschappelijk landschap.
 • Bijdragen aan een visie op een optimale samenwerking tussen bestuur en staf in een veranderende tijd.
 • Kennis van geestelijke verzorging en van de beroepsvereniging VGVZ.
 • Netwerkvaardigheden.
 • Verantwoordelijkheid willen dragen voor het functioneren van de vereniging.
 • Kennis en ervaring in werkgeversrol.
 • In teamverband kunnen werken.
 • Het bestuur vergadert 6 x per jaar, is aanwezig op de ALV en houdt een keer per jaar een heidag.
 • Ongeveer 16 uur per maand tijd beschikbaar hebben voor vergaderingen van het bestuur en voor activiteiten verband houdend met de eigen portefeuille.

Gezien de inhoud van de portefeuille verwachten wij daarnaast het volgende:

 • Aantoonbare affiniteit met verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek.
 • Een onafhankelijke opstelling.
 • In staat om de bestuurlijke relatie met de Commissie Wetenschap van de VGVZ te behartigen.
 • Aantoonbare affiniteit met de beroepsstandaard.
 • In staat om de bestuurlijke relatie met de Commissie Beroepsstandaard te onderhouden en in samenwerking met de staf de vormgeving van de nieuwe beroepsstandaard aan te sturen en vorm te geven.
 • Kennis van ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en van voor de geestelijke verzorging relevante terreinen in het bijzonder.
 • Het vermogen om nieuwe kansen en mogelijkheden voor het beroep te signaleren.
 • Het vermogen dwarsverbindingen te zien en/of te stimuleren tussen de verschillende innovaties binnen de VGVZ.
 • Het vermogen om gesprekspartner te zijn voor relevante partijen in het politieke en bestuurlijke krachtenveld waarbinnen de geestelijke verzorging opereert.
 • Een open houding naar hedendaagse ontwikkelingen in praktijk en opleiding van het vak.

Wat biedt de VGVZ?

 • De mogelijkheid om de koers van de VGVZ te bepalen en mee vorm te geven.
 • Beleidsmatig interessante en afwisselende omgeving.
 • Goede samenwerking met en ondersteuning door het stafbureau in de informatievoorziening en uitvoering van taken.
 • Beleidsmatig interessante en afwisselende omgeving.
 • In veel CAO’s is geregeld dat bestuurswerk voor een beroepsvereniging binnen een bepaalde mate in werktijd mag.
 • Onkostenvergoeding.
 • Registratiepunten voor het beroepsregister SKGV.

De procedure

Ben je enthousiast, wil je meer informatie of weet je iemand die geschikt zou zijn?
Neem dan contact op met Hans Schepers (penningmeester@vgvz.nl, 06 28068071), lid van de benoemingsadviescommissie.

Reacties kunnen tot uiterlijk zondag 2 april worden gestuurd naar de secretaris van de benoemingsadviescommissie Esli Jongen (levensvragen.jongen@gmail.com)

De gesprekken zullen plaatsvinden op 14 en 20 april in Amersfoort.