Stageorganisatie:

Academisch Hospice Demeter is een bijzondere plek in De Bilt waar in een huiselijke omgeving deskundige toegewijde zorg geboden wordt aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de zorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied verder te verbeteren.

De samenwerking met gespecialiseerde huisartsen, het UMC Utrecht, zorgorganisatie AxionContinu en andere zorgverleners maakt het mogelijk optimale zorg te verlenen bij de problemen die de kwaliteit van leven beperken. De geestelijk verzorger(s) van AH Demeter leveren een actieve bijdrage aan de Vakgroep Geestelijke Verzorging van AxionContinu en het VGVZ Werkveld Verzorg-verpleegtehuis/Hospicezorg.

Activiteiten binnen de stage

De activiteiten binnen de stage zijn gericht op de volgende doelen: loopbaanoriëntatie, ervaring opdoen met de uitoefening van het beroep Geestelijk Verzorger, het ontwikkelen van de daarbij behorende academische professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling; het verder ontwikkelen van het vermogen academische expertise in te zetten in de praktijk en zo nadere ervaring op te doen met de vertaling van theorie naar praktijk en andersom; zelfstandig onderzoek doen in een organisatie, waarbij het onderzoek relevant is voor de opleiding en gestoeld is op de behoeften en /of vragen van Academisch Hospice Demeter.

Mogelijke activiteiten: begeleiding van patiënten in de palliatieve fase en naasten, zowel binnen het hospice als in de regio (via het Cirkelteam), bijwonen van interdisciplinair overleg, ondersteuning en advisering aan de overige teamleden zowel professionals als vrijwilligers, scholing van professionals en vrijwilligers in de aandacht voor zingeving en spiritualiteit (op basis van de Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase), deelname aan de Kwaliteitsgroep spirituele zorg, onderzoek.

Tijdspad

In overleg 500 praktijkuren te verdelen over een periode van augustus – december 2023.

Profielomschrijving/eisen aan de stagiair

Deze stageplek is geschikt voor stagiair(e) die zich in de masterfase voor willen bereiden op een praktijk als geestelijk verzorger, met affiniteit of interesse in de specifieke context van de palliatieve zorg.

Contactgegevens:

Dr. Joep van de Geer, 0614808409, j.vandegeer@hospicedemeter.nl