Jouw functie

Je bent werkzaam bij het Team Geestelijke Verzorging & Ethiek van de Anna Zorggroep. Het accent van de werkzaamheden ligt in het ziekenhuis, daarnaast vervul je taken en werkzaamheden binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen van Anna Ouderenzorg. Vanwege natuurlijk verloop zijn we vanaf 1 september a.s. op zoek naar een nieuwe collega.

Gezien de kleur van de spiritualiteit en geloofsbeleving in de regio Geldrop en Eindhoven en de huidige samenstelling van het Team Geestelijke Verzorging & Ethiek gaat onze voorkeur, bij gelijke geschiktheid, uit naar een geestelijk verzorger die vertrouwd is met de Rooms-katholieke traditie.

Je taken:

  • Met patiënten en diens naasten heb je contact ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Dit kunnen geplande of acute situaties betreffen. Bij deze situaties is jouw professionaliteit gewenst.
  • Vanuit je eigen professionaliteit ga je met diverse zorgverleners in het Anna in gesprek over waarden, visie op zorg, ethiek, kwaliteit en identiteit. De ene keer geef je een training of sluit je aan bij een multidisciplinair overleg (MDO) waar hulpvragen vanuit de patiënten- en cliëntenzorg geformuleerd worden. Een andere keer leid je een Moreel Beraad.
  • Je levert een bijdrage aan het steeds verder ontwikkelen van de spirituele- en zingevende zorg in het Anna.
  • Je hebt vaardigheden om bezinningsmomenten, sfeervieringen en rituelen vanuit de traditie en eigentijdse wijze vorm te geven.

Het team

Je gaat werken binnen het team Geestelijke Verzorging & Ethiek in de Anna Zorggroep. Dit team heeft een vrijplaatsfunctie op alle locaties van het Anna. Zorg voor onze patiënten, cliënten, naasten en medewerkers staat op nummer één. Advies kan gevraagd of ongevraagd gegeven worden. Het team Geestelijke Verzorging & Ethiek heeft een duidelijke centrale plek in het Anna en is goed benaderbaar. We worden structureel op alle niveaus betrokken bij gesprekken en dilemma’s over zorg, welzijn en wonen. Binnen het Anna wordt spirituele en zingevende zorg als onderdeel van het totale zorgproces gezien.

Waarden als verbondenheid, professionaliteit, respect en op elkaar aan kunnen, zijn voor ons team essentieel.

Wat breng je mee?

  • Je bent een zelfstandige professional die graag deel uitmaakt van een team Geestelijke Verzorging & Ethiek dat gericht is op samenwerken, continu verbeteren en effectiviteit.
  • Je bent een zelfstandige professional met een opleiding Theologie of Geestelijke Verzorging op universitair niveau. Daarnaast beschik je bij voorkeur over de basistraining Klinisch Pastorale Vorming (KPV). Het is een pré als je een training Moreel Beraad en morele counseling hebt gevolgd.
  • Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met medisch ethische vraagstukken.
  • Je bent lid van de VGVZ en tevens opgenomen in het landelijke SKGV-register of voldoet aan de voorwaarden hiervoor.
  • Je beschikt over hermeneutische vaardigheden, een sterk reflectief vermogen en persoonlijk leiderschap.

Wat bieden wij je?

Een uitdagende baan voor minimaal 28 tot maximaal 32 uur per week. Het betreft een jaar contract, dat bij geschiktheid wordt verlengd.

Inschaling vindt plaats conform Cao Ziekenhuizen. De functie is ingeschaald in salarisschaal FWG 65.

Wij bieden al onze medewerkers een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, dat ruimte biedt aan jouw individuele wensen. Denk bijvoorbeeld aan een fietsplan, verlof sparen of kopen. Daarnaast is er aandacht voor vak verbreding en persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast bieden wij je de mogelijkheid om trainingen te volgen van GoodHabitz! Met ruim 150 titels aan trainingen en de GoodScan kom je erachter hoe je het liefst leert, waar je kwaliteiten en groeikansen liggen én welke trainingen jou op het lijf geschreven zijn. We bieden trainingen op gebied van persoonlijke kracht, productiviteit, inspirerend leiderschap, veiligheid en gezondheid, communicatie, commerciële vaardigheden, taal, management en teamwork, sociale vaardigheden, office en digitale vaardigheden. De trainingen zijn online en je kunt er onbeperkt gebruik van maken, leren wanneer het jou uitkomt!

Wie zijn wij?

Anna Zorggroep is actief in de regio Geldrop en Eindhoven en wordt gevormd door het Anna ZiekenhuisAnna TopSupport en Anna Ouderenzorg.

Onze passie is het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van ieder mens, in iedere levensfase. Anna wil een partner zijn, een goede buur. Iemand die altijd klaar staat. We zoeken op persoonlijke wijze en samen met onze patiënten en cliënten naar de beste oplossing. Ook als die niet meteen voor de hand ligt.

Interesse?

Wil je eerst meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Sandra Burgers (Afdelingshoofd Expertisecentrum), bereikbaar via telefoonnummer 040-2864147 of met drs. Theo de Zwart M.Ed. (Geestelijk Verzorger & Medisch Ethicus), via telefoonnummer 040-2864092.

Spreekt deze vacature je aan?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven en zie jij jezelf werken als geestelijk verzorger binnen de Anna Zorggroep? Dan nodigen wij je van harte uit te reageren via deze link vóór woensdag 6 juli a.s. Je motivatiebrief mag je richten aan Sandra Burgers.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 12 juli aan het einde van de middag.
Eventueel kunnen referenties nagegaan worden.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. Om in dienst te treden bij het Anna Zorggroep vragen wij je vooraf een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen en de betreffende afstudeerbewijzen.