Op witte donderdag, 1 april 2021, is op 85-jarige leeftijd Ko Bordens gestorven.

Ko was oprichter van de beroepsvereniging Vereniging voor Geestelijk Werkers (VGW) Albert Camus (1995). Hij kwam daartoe, omdat hij als docent aan de HogeschoolInHolland (HIH) een zeer bloeiende opleiding, ook qua aantal studenten, had vormgegeven, genaamd: Godsdienst, Kunst, Cultuur.

De tientallen afgestudeerden van deze opleiding kwamen niet aan de bak in de geestelijke verzorging. Dit kwam omdat de instituties rond het vak – zorginstellingen, opleidingen, beroepsverenigingen – gesloten waren voor ZZP-ers en HBO-ers.  Ko’s opleiding zette een richting in die paste in de tijd, en die gaandeweg door de instituties werd overgenomen: algemene geestelijke verzorging, niet gebonden aan Kerken of Humanistisch Verbond.

De VGW Albert Camus kwam meteen tot bloei. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst (1994) kwamen meer dan 100 geestelijk werkers bijeen. Toen begon de lange strijd om de instituten rond het vak geestelijke verzorging zich te laten openstellen voor algemene geestelijke verzorging, ZZP’ers en HBO-ers. Eerst kwamen er zorginstellingen die dat deden (vanaf 1998), toen kwamen er meer universitaire en HBO- instellingen die daarvoor opleidingen maakten, en tenslotte stelde de beroepsvereniging VGVZ zich open (2014).

Ko heeft zich met anderen ingezet voor die strijd, zowel bestuurlijk in VGW Albert Camus (hij was de eerste voorzitter), als financieel in de RING, met aanhoudende aandacht voor de ontwikkelingen rond geestelijke verzorging. Hij werd lid van de VGVZ, was regelmatig aanwezig bij de SING-bijeenkomsten en de symposia van de VGVZ. Hij was zeer tevreden en blij met het resultaat.

Met Ko verliezen wij een voorvader in de geestelijke verzorging van nu. En verlies ik een strijdmakker die een vriend werd. Onze gedachten zijn ook bij zijn vrouw Lot Heesen.

Freda Dröes,

lid VGVZ, voormalig voorzitter VGW Albert Camus