Samen met je collega algemeen geestelijk verzorgers bied je begeleiding op het gebied van zingeving, ethiek en levensvragen. Je bent inzetbaar op alle afdelingen van Liemerije. De verdeling van de verschillende taken en werkzaamheden vindt in goed overleg en in nauwe samenwerking plaats met je collega’s. In het contact met bewoners en cliënten help je onderzoeken wat zin geeft in het leven en wanneer zin ontbreekt. Je zoekt samen naar ruimte en aanknopingspunten om verder te gaan. Soms ben je er juist om angst, verdriet en wanhoop samen uit te houden. Wat je ziet en hoort kun je vertalen in de communicatie naar collega’s. Ook heb je een taak in de sensibilisering van medewerkers voor zin- en levensvragen. Je ondersteunt zorgteams waar nodig door het leiden van een moreel beraad. Ook heb je een actieve inbreng in de reflectie over zingeving en ethiek binnen de organisatie. Op diverse niveaus help je zo de kwaliteit van leven en sterven te bevorderen.
Het uitgangspunt bij alles wat je doet: aandacht voor de levensgeschiedenis, identiteit en voorkeuren van iedere bewoner.

Klik hier voor de vacaturetekst en meer informatie.

Reageren kan voorlopig t/m 29 januari 2020 via deze link. Let op: de vacature sluit zodra er een geschikte kandidaat gevonden is.