Ben jij een geestelijk verzorger en wil jij jouw kennis en ervaring inzetten voor patiënten, hun naasten en medewerkers in hét stadsziekenhuis van Amsterdam?
Werkomgeving
De Dienst Geestelijke Verzorging van OLVG op de locaties West en Oost biedt begeleiding aan patiënten en hun naasten. Hierbij gaat het over fundamentele vragen rondom leven, ziekte en dood. Dit gebeurt op basis van geloofs- of levensbeschouwing van betrokkenen. In dit kader wordt ook advies gegeven aan medewerkers over de begeleiding van patiënten en hun naasten in het licht van hun levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Daarnaast heeft de dienst een adviserende functie betreffende ethiek en diversiteit. In OLVG zijn binnen een pluriform samengesteld team vijf geestelijk verzorgers en een evenementencoördinator kapel werkzaam.
Klik hier voor de vacaturetekst of bekijk de site.