De VGVZ, Vereniging van Geestelijk VerZorgers, is de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers werkzaam in de zorg in instellingen, bij justitie, defensie, politie, aardbevingsgebied  en in de thuissituatie.

Het bestuur van de VGVZ bestaat uit 5 tot 7 mensen die, ieder met een eigen portefeuille, samen de beroepsvereniging besturen. Op dit moment zijn er 5 bestuursleden. Het wordt daarbij ondersteund door een klein professioneel stafbureau: directeur, drie stafmedewerkers, allen parttime werkzaam. De vereniging heeft ca 1000 leden en is financieel gezond.

De VGVZ bevindt zich in een transitie periode. Vanuit VWS is veel geld beschikbaar via de netwerken palliatieve zorg om geestelijke verzorging voor mensen in de thuissituatie mogelijk te maken. Dit heeft directe gevolgen voor het werkveld eerste lijn en de geestelijk verzorgers in die eerste lijn. Ook extramuraal of transmuraal ontwikkelen zich kansen voor geestelijk verzorgers.

De beroepsvereniging zelf professionaliseert zich. Recent is een directeur aangesteld om in het veld op de juiste wijze met partners in gesprek te zijn. Met het versterken van de staf kan het bestuur zich meer als bestuur profileren en minder met de uitvoering bezig zijn op bepaalde gebieden. Een commissie houdt zich namens het bestuur bezig met eventuele consequenties voor het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het is de bedoeling om in de loop van 2019 dit nader vorm te geven met teambuilding voor bestuur en staf. Een en ander vraagt om afstemming en heldere afspraken.

Voor het bestuur is de VGVZ op zoek naar een voorzitter en secretaris.

Voor bestuursleden in het algemeen geldt een volgend profiel:

 • Bestuurlijke ervaring
 • Beleidsmatig kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen en op basis daarvan keuzes kunnen maken
 • Kennis van het werkveld geestelijke verzorging en van de beroepsvereniging VGVZ
 • Netwerkvaardigheden
 • Verantwoordelijkheid willen dragen voor het functioneren van de vereniging
 • In teamverband kunnen werken
 • Gemiddeld 4 uur per week tijd beschikbaar hebben voor vergaderingen van het bestuur en voor activiteiten verband houdend met de eigen portefeuille
 • Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar

Voor de functie van voorzitter zoekt de VGVZ iemand met het volgende profiel:

 • De vergaderingen voorbereiden en voorzitten
 • De vereniging representeren
 • Beleid uitdragen en verantwoorden bij de algemene ledenvergadering
 • Nauwe band onderhouden met directeur VGVZ
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Lid van de VGVZ
 • Actief als Geestelijk Verzorger
 • Zaken kunnen delegeren en beleid op hoofdlijnen volgen
 • Wetenschappelijke en beleidsmatige stukken kunnen doorgronden
 • Op specifieke momenten met distantie naar de vereniging en haar toekomst kunnen kijken.

Voor de functie van secretaris zoekt de VGVZ iemand met het volgende profiel:

 • Kennis van ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en van voor de geestelijke verzorging relevante terreinen in het bijzonder
 • Sensitiviteit voor wat er leeft binnen de verschillende werkvelden van de VGVZ
 • Zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • In staat om statutaire procedures en processen te bewaken
 • Het verzorgen van bestuurlijke correspondentie
 • U hoeft niet te notuleren
 • Lid van de VGVZ
 • Actief als Geestelijk Verzorger

Voorzitter en secretaris zullen op de ALV in juni 2019  voorgedragen worden. Ze kunnen al eerder de vergaderingen van het bestuur bijwonen.

Procedure:

 • De sluitingsdatum om te reageren is 29 maart.
 • U stuurt  een schriftelijke reactie naar de Bestuurs Advies Commissie ( BAC )  naar info@vgvz.nl tnv BAC
 • 12 april zullen dan de gesprekken volgen
 • Voor informatie kunt U terecht bij Hans Schepers ( penningmeester ) penningmeester@vgvz.nl telefoon 06-28068071