Op 9 maart is aan de Universiteit voor Humanistiek collega Chantal Sluijsmans gepromoveerd.
De titel van haar dissertatie luidt: Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis – Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering
Het onderzoek vestigt de aandacht op een vorm van organisatie-ontwikkeling waarbij organisatiebrede moreel geladen vragen, zoals het gebrek aan verbinding tussen verpleegkundigen en managers, in bewerking worden genomen via dialogische leerprocessen. Geestelijk verzorgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van menslievende zorg organisatiebreed.
Lees meer.