Archie de Ceuninck van Capelle, geestelijk verzorger van De Wever in Tilburg, is onlangs gepromoveerd.

Zijn proefschrift gaat over het verbeteren van kwaliteit van zorg. Een momenteel sterk aan belangstelling winnend model van zorg van goede kwaliteit is persoonsgerichte zorg waarbij de persoon en niet de ziekte centraal staat. Archie’s proefschrift bevat de neerslag van onderzoek naar de betekenis van goede zorg voor mensen met een recente diagnose Multiple Sclerose (MS). Het onderzoek spitst zich toe op geleefde ervaringen van zorgrelaties die verweven zijn met het ondergaan van diagnostisch onderzoek en behandeling. Ook komt aan bod hoe MS kleuring geeft aan relaties in het privéleven en betaald werk.
De resultaten van dit onderzoek bieden zorgverleners, familieleden en beleidsmakers aanknopingspunten om, samen met mensen met een (recent gediagnosticeerde) ernstige ziekte, te komen tot professionele interventies die, door afstemming op geleefde ervaringen, uitdrukking worden van menslievende zorg voor de ander.

Archie’s proefschrift is van waarde voor elke zorgverlener die behoefte heeft aan concrete handvatten om het ideaal van persoonsgerichte zorg om te zetten naar de praktijk, om het even of het nu om MS zorg gaat of om andere typen zorg, zoals ouderenzorg. Het proefschrift (inclusief een samenvatting in het Nederlands) kun je downloaden op de website van Archie www.ceuninck.nl.