RING-GV toetst sinds 2 jaar de levensbeschouwelijke competentie van geestelijk verzorgers die niet institutioneel gezonden werken: omdat zij geen zending willen of kunnen krijgen. Met de bevoegdverklaring van RING-GV voldoen deze algemeen geestelijk verzorgers aan de eisen voor volwaardig lidmaatschap bij VGVZ en registratie bij SKGV. Zo kunnen alle geestelijk verzorgers in Nederland zich verenigen in één beroepsgroep om de positie van de geestelijk verzorger te versterken.

Een geestelijk verzorger wordt getoetst door een toetsingscommissie van 3 toetsers. De toetsers beoordelen schriftelijk de levensbeschouwelijke competentie van de kandidaat en voeren, als ze dat nodig vinden, een mondeling gesprek met de kandidaat. Elke 6e kandidaat wordt mondeling getoetst om de kwaliteit van toetsing te monitoren.

Momenteel heeft RING-GV 22 toetsers. Komend jaar verwachten we een flinke toename in toetsingen, omdat de VGVZ haar aspirant-leden tijdelijk een financiële bijdrage geeft als ze zich laten toetsen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe toetsers.

Van de toetsers wordt verwacht dat ze expertise hebben op het gebied van geestelijke verzorging, en affiniteit hebben met levensbeschouwing en levensbeschouwelijke begeleiding die niet gebonden is aan één levensbeschouwelijke traditie en/of institutie. Toetsers zijn in te delen in de volgende 3 categorieën:

  • Algemeen geestelijk verzorgers met een door de SKGV erkende opleiding, met minimaal 2 jaar werkervaring en een bevoegdheidsverklaring van RING-GV;
  • Geestelijk verzorgers met een door de SKGV erkende opleiding die ruime ervaring hebben met het begeleiden van stages geestelijke verzorging of vergelijkbare practica;
  • Praktijkdocenten verbonden aan bachelor- en masteropleidingen geestelijke verzorging, en supervisoren die een erkende supervisieopleiding hebben gevolgd.

Toetsers ontvangen voor hun inzet bij elke toetsing een vergoeding: 30 euro bij schriftelijke toetsing, en 60 euro + reiskosten bij een mondelinge toetsing.

We ontvangen graag je motivatiebrief en CV met relevante achtergrondervaring op contact@ring-gv.nl

Voor meer informatie:

www.ring-gv.nl

Emilie van de Wijer, secretaris RING-GV

contact@ring-gv.nl