In de decembervergadering heeft het bestuur besloten tot het instellen van een Taskforce Geestelijke Verzorging voor Zorg buiten instellingen. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Palliatieve Geestelijke Verzorging Thuis (PGVT) de meest kansrijke mogelijkheden in kaart gebracht. Het bestuur heeft veel van hun aanbevelingen overgenomen.
De vraag vanuit de samenleving naar geestelijke verzorging in transmurale – en ketenzorg neemt toe; het komt er nu op aan of we deze vraag ook kunnen verzilveren. Zie ook de kamerbrief van staatssecretaris van Rijn en het document Trage Vragen van Agora op de website.
De Taskforce krijgt als opdracht de mogelijkheden voor GV buiten zorginstellingen, in samenspraak met het ministerie en andere zorgspelers, concreet geregeld en gefinancierd te krijgen. De TF staat onder leiding van Etje Verhagen, die ook in de werkgroep PGVT een belangrijke rol vervulde. Wil je zelf vanuit je ervaring en deskundigheid ook een bijdrage leveren aan de Taskforce, meld je dan bij Etje Verhagen e.k.verhagen@planet.nl.