Door de ALV werd ingestemd met een kleine aanpassing van de Statuten, met het oog op de arbeidsrechtelijke belangenbehartiging die de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg) namens de VGVZ moet kunnen uitvoeren.
De FBZ is zeer actief en houdt leden van de aangesloten beroepsorganisaties ook rechtstreeks op de hoogte. Daartoe en -uitsluitend voor dit doel- verstrekt de VGVZ ook mailadressen van leden aan de FBZ.