Op de ALV afgelopen maandag 27 juni is met algemene stemmen gekozen voor een nieuw bestuur. De benoemingsadviescommissie had 6 leden voorgesteld, met Hugo Vlug (AMC) als voorzitter. Daarnaast zijn in het bestuur gekozen Robert Koorneef, Loes Berkhout, Freda Dröes, Jasper Smits en Jodie Ras. Portefeuilles en foto’s zijn te vinden op de website.
Tijdens de ALV werd hartelijk afscheid genomen van een aantal bestuursleden, en in het bijzonder van vertrekkend voorzitter Simon Evers. Als blijk van grote waardering voor zijn verdiensten werd hem het erelidmaatschap toegekend – iets dat tevoren slechts in zeer kleine kring bekend was.

Andere feestelijkheden waren de uitreiking van het erelidmaatschap aan Jaap Doolaard, en de VGVZ-Award aan Suzan Willemse voor haar onderzoek naar geestelijke verzorging op de Intensive Care.
De ALV en ook het symposium ‘s middags waren druk bezocht.